Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarımına İlişkin Açık Rıza Beyanı

Alacağım/Veli olarak çocuğumun alacağı T.C. Yeditepe Üniversitesi’ne ilişkin uzaktan tanıtım hizmeti kapsamında özel nitelikli veri statüsünde kabul edilebilecek görüntüm ve sesim ile isim-soy ismim başta olmak üzere çevrimiçi sunulacak tanıtım hizmeti kapsamında kullanılması zorunlu olan kişisel verilerimin T.C. Yeditepe Üniversitesi tarafından tanıtım faaliyeti ile sınırlı olmak üzere işlenmesine ve uzaktan eğitim hizmetinin yürütüleceği elektronik platform olan Amerika Birleşik Devletlerinde Kurulu Google LLC Şirketi tarafından yönetilen Google Meet Bulut uygulaması içeriğinde paylaşılmasına, bu çerçevede paylaşılan kişisel verilerimin bulut teknolojisi çerçevesinde yurtdışına aktarılarak Google LLC Şirketinin uygun gördüğü ülkelerde bulunan sunucularda muhafaza edilmesine özgür irademle izin verdiğimi/çocuğum adına izin verdiğimi işbu dokumanı elektronik ortamda onaylamak suretiyle beyan ediyorum.