Ticari Elektronik İleti Onay Formu

T.C Yeditepe Üniversitesi tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla Üniversitemiz tarafından sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve iletilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimlerini kabul ederim. T.C Yeditepe Üniversitesi tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabileceğim hususunda bilgilendirildiğimi onaylarım.